Kontakt


SPA AQUA s.r.o.

Panenská 33
811 03 Bratislava

IČO: 36 289 949
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 40068/B