Zdroj prírodnej minerálnej vody Thermal Water APHRODITE

Minerálne pramene, vyvierajúce z hlbín zeme, pochádzajú z podzemných vôd, ktoré sa nachádzajú v hlbších vrstvách zemskej kôry až do hĺbky 30 km. Vzácna rajeckoteplická liečivá voda získava svoje výnimočné fyzikálne a chemické vlastnosti vďaka geologickej stavbe podložia, tvoreného dolomitickými vápencami. Voda sa cez ne prirodzene filtruje, prijíma z nich minerálne látky, najmä vápnik a horčík a vďaka ním získava liečivý charakter. Ideálne zloženie vápnika a horčíka v pomere 2:1 čiastočne pokrývajú dennú dávku týchto životne dôležitých minerálov. Vďaka nízkemu obsahu sodíka priaznivo pôsobí na kardiovaskulárny systém.  Voda je alkalická (s ph 7,4), pôsobí na organizmus zásadotvorne, čím dochádza k detoxikácii a spomaleniu starnutia tkanív. Prítomnosť prírodného CO2 prispieva k lepšiemu vstrebávaniu minerálov.Prírodná liečivá stredne mineralizovaná voda, hydrogenuhličitánovo - vápenato - horečnatá, neutrálna, hypotonická.
Zdroj BJ-22 v Rajeckých Tepliciach